STAVEBNÍ FIRMA

Stavební činnost představuje páteř nabízených služeb společnosti H.A.C. spol. s r.o.

NAŠE SLUŽBY

Naše stavební firma má za dlouhou dobu své existence na trhu desítky kvalitních referencí a nespočet spokojených zákazníků nejen v Pardubicích, ale po celém Česku.

Problémy při výstavbě řešíme rychle a bez zbytečných nákladů, používáme stavební materiály vysoké kvality, disponujeme zkušeným a odborně školeným personálem.
Poskytujeme záruky na provedené práce a případné reklamace vyřizujeme bez průtahů a zdarma.

Stavíme kompletní bytové stavby, novostavby, realizujeme i případné hrubé stavby a částečné dodávky staveb, například oken a dveří.

STAČÍ SI VYBRAT:

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

H.A.C. spol. s r.o. provádí inženýrské činnosti, která Vám ušetří čas a složité  a zdlouhavé jednání s úřady.
Na základě plné moci k zastupování při jednání s orgány státní správy a ostatními účastníky řízení Vám můžeme nabídnout tyto služby:
 • poradenství v oblasti výstavby bytové, občanské, průmyslové a výstavby rodinných domů
 • návrhy a 3D vizualizace interiérů, domů, bytů, komerčních prostor
 • stavební povolení
 • projektovou dokumentaci
 • posouzení investičního záměru
 • kontrola projektových podkladů
 • geodetické zaměření
 • vytyčení objektů
 • radonový průzkum
 • kalkulace a rozpočty
 • stavební dozor
 • poradenství v průběhu realizace stavby
 • asistence svépomocné výstavby
 • kolaudace

STAVEBNÍ PRÁCE

Stavební firma H.A.C. spol. s r.o. provádí stavební práce od základů až po samotný úklid.

Zajišťujeme a realizujeme veškeré stavební činnosti zahrnující kompletní výstavby, ale i rekonstrukce až po návrhy a úpravy interiérů.

Provádíme stavební práce:

 • pokrývačské
 • zámečnické
 • klempířské
 • zednické
 • tesařské
 • truhlářské
 • instalatérské
 • obkladačské
 • sádrokartonářské
 • elektrikářské včetně revizí, instalace KNX
 • hromosvody včetně revizí

RODINNÉ DOMY NA KLÍČ

Stavební činnost představuje páteř nabízených služeb společnosti H.A.C. spol s r.o.

Naše dlouholeté zkušenosti, odborný tým pracovníků a zodpovědný přístup ke stavbě rodinných domů na klíč představují základní pilíře stavební společnosti H.A.C. spol. s r.o. Při realizaci rodinných na klíč jistě oceníte schopné a zkušené pracovníky, důsledný stavební dozor a kvalitní stavební materiály, které jsou pro nás samozřejmým standardem.

Provedeme Vás výstavbou Vašeho domu od projekce až po kolaudaci, ušetříme Vám starosti s nákupem stavebních materiálů, hledáním řemeslníků, i s organizací celé výstavby. Rodinné domy na klíč podléhají zárukám, takže máte jistotu, že případné závady budou odstraněny bez dalších nákladů a zbytečných odkladů nebo starostí.
 • stavební firma zajistí a všechno udělá za Vás
 • nevynaložíte tolik fyzických a psychických sil
 • získáte záruku na celou stavbu
 • máte přesně stanovené termíny provedených prací a dokončení celé stavby
 • získáte výkaz výměr + kompletní rozpočet
 • před zahájením stavby máte smluvně dohodnutou cenu
 • získáte výrazně vyšší rychlost realizace stavby
 • odborně provedené práce

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

Nízkoenergetické domy jsou běžné stavby, které mají spotřebu na vytápěná v rozmezí 15-50 kWh/m2 za rok. Z hlediska nároků na energie jsou nízkoenergetické stavby přechodem mezi pasivními domy a dosavadními výstavbami. Status nízkoenergetického domu lze docílit nejen u novostaveb, ale i rekonstrukcí stávajících objektů. Nejdůležitějším prvkem přispívajícím k úspoře energie je plášť domu, okna, střecha a podlaha. 

Know how nízkoenergetických domů je především promyšlený návrh s kvalitním provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů. Izolační schopnosti nízkoenergetických objektů jsou dimenzovány podle doporučených hodnot normy ČSN 73 0540 “Tepelná ochrana budov”.

Výhody těchto domů:
 • stálý přívod čerstvého vzduchu
 • žádné teplotní rozdíly v místnosti
 • příjemné teploty v létě i zimě
 • ekologicky šetrné bydlení k přírodě

CHARAKTERISTIKA DOMŮ

TYP DOMŮ

POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ [kWh/(m2a)]

domy běžné v 70.-80. letech

zastaralá otopná soustava; zdroj tepla je velkým zdrojem emisí; větrá se pouhým otevřením oken; nezateplené; špatně izolující konstrukce, objekty se přetápí

většinou nad 200

současná novostavba

klasické vytápění pomocí plynového kotle o vysokém výkonu; větrání otevřením okna; konstrukce na úrovni požadavků normy

80 – 140

nízkoenergetický dům

otopná soustava o nižším výkonu; využití obnovitelných zdrojů; dobře zateplené konstrukce; řízené větrání

méně než 50

pasivní dům

pouze teplovodní vytápění s rekuperací tepla, vynikající parametry tepelné izolace, velmi těsné konstrukce

méně než 15

3D VIZUALIZACE

Nabízíme služby v oblasti návrhů a realizací interiérů, kde Vám můžeme nabídnout 3D vizualizace jednotlivích pokojů, bytů, domů, ale i komerčních prostor jako jsou: restaurace, kavárny, kancelářské prostory a mnohé jiné.

Návrhy a 3D vizualizace slouží především k prezentaci staveb a interiérů budov, ale také díky nim, můžete ověřit použité materiály v projektu, různé konstrukční vazby, jejich proporce apod.

Návrhy a 3D vizualizace jsou nedílnou součástí projektové dokumentace pro prezentaci architektonických projektů a jednání s úřady. Zejména u posuzování staveb a jejich vlivu na krajinný ráz se 3D vizualizace vyžadují jako nezbytný podklad.

PASIVNÍ DOMY

Termín ” pasivní dům ” se používá pro mezinárodně uznávaný standard budovy s velmi nízkou spotřebou energie na vytápění a chlazení.

Princip je naprosto jednoduchý – nepustit žádné teplo ven z domu, ale naopak co nejvíce využít teplo od slunce,domácích spotřebičů a dokonce i od lidí.

Nízkoenergetické domy mají roční potřebu energie na vytápění maximálně 50 kWh na metr čtvereční vytápěné plochy. Jen pro srovnání – běžné novostavby se pohybují okolo 80 – 140 kWh na metr čtvereční za rok. Pasivní dům díky účinnému provozu potřebuje na vytápění jen 15 kWh na metr čtvereční, což je skutečným pokrokem ve stavebnictví.

Málokdo z nás si totiž uvědomí, že další spojené náklady s provozem samotného neúsporného domu, jako je například ohřev vody a vytápění, tvoří za dobu životnosti stavby i 80% celkové ceny stavby, co je skutečně velké číslo. U pasivního domu máte jistotu, že náklady jen na vytápění se Vám sníží až o 90%. Vyšší náklady na některé stavební prvky ( okna, dveře ) a technologie ( rekuperační jednotka ), nepřekročí 15% a do 20 let se Vám vrátí. Po zbytek životnosti stavby už jen výrazně spoříte!

Požadavky na pasivní domy:

 • měrná potřeba tepla na vytápění objektu je maximálně 15 kWh/(m2rok)
 • neprůvzdušnost obálky budovy n50 ověřena tlakovou zkouškou nesmí překročit hodnotu 0,6/hod, tedy při přetlaku a podtlaku 50 Pa se nesmí za hodinu vyměnit netěstnostmi v obálce víc než 60% vnitřního objemu vzduchu
 • celkové množství primární energie spojené s provozem budovy včetně domácích spotřebičů je maximálně 120 kWh/(m2rok). Primární energie vyjadřuje množství energie spotřebované z neobnovitelných zdrojů. Použijeme-li jako zdroj například elektřinu musíme při výpočtu primární energie vynásobit výsledek třemi díky velmi neefektivní výrobě

Výhody pasivních domů:

 • příjemná teplota interiéru během teplých letních dní bez potřeby klimatizace
 • velká nezávislost na cenách energie
 • regulace vytápění využívající tepelné zisky
 • zdravé vnitřní prostředí bez průvanu a prachu - prostřednictvím speciálních filtrů dochází k odstranění pylů a alergenů ze vzduchu
 • vklad do kvality
 • zodpovědné chování k přírodě

KATALOG RODINNÝCH DOMŮ GEBAS

Caracas
Quito
Manila
Bamako
Santiago
Palikir
Hobart
Concordia
Stavební společnost H.A.C. spol. s r.o. je autorizovaným stavitelem typových a individuálních rodiných domů Gebas.

Rodinné domy stavíme v provedení pasivní dům nebo nízkoenergetický dům. V naší nabídce rodinných domů jsou jednopodlažní, ale také dvoupodlažní rodinné domy.

Díky typovým projektům Gebas domy snížíte náklady za projektovou dokumentaci řádově o stovky tisíc korun.

+420 603 201 503

+420 774 088 483

hac@hac.cz

BY K.&P. H.